Inici

 

La Biblioteca Balmes és una institució cultural d’una llarga tradició en el panorama bibliogràfic de Catalunya, que comença en 1909 amb un fons de devocionaris dels segles XVII-XIX aplegats per mossèn Eudald Serra. La seva fundació es remunta a l’any 1923 pel Pare Ignasi Casanovas. Ha mantingut la seva activitat al servei dels usuaris, malgrat les múltiples i adverses vicissituds esdevingudes,  en els darrers noranta-un anys.

Actualment la biblioteca s’ha especialitzat en un públic acadèmic en l’àmbit de les humanitats i sobretot de les ciències històrico-eclesiàstiques a la província eclesiàstica tarraconense, que correspon a l’actual territori de Catalunya. El seu fons està format per més de cinquanta-mil volums i que per la seva importància complementa la Biblioteca de la Facultat de Teologia de Catalunya i les seves especialitats són la història eclesiàstica de Catalunya i la filosofia de Jaume Balmes i l'obra del bisbe Torras i Bages. Són també molt nombroses i importants les seves col·leccions de revistes especialitzades en totes les matèries anteriorment anomenades.

La Biblioteca Balmes serva tots els fons editorials i documentals de l’antic Foment de Pietat Catalana, avui Cultura Religiosa.

El día 13 de març de 2018  l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià acollí la solemne sessió de la presentació del volum titulat La Qüestió Catalana en l’Arxiu Secret català. De la Restauració a Primo de Rivera (1873-1923); una valuosa obra de recerca realitzada pel vicerrector de l’esmentat ateneu universitari, el Dr. Ramon Corts i Blay.

Aquesta obra ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona