El concilio Tarraconense de 1640

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 21
Pàg inicial: 
121
Pàg final: 
137
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_21_121.pdf