Enric Finke Hispanista

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 11.1
Pàg inicial: 
9
Pàg final: 
21
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_11_1_9.pdf