Els fets dels Apòstols

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 3
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
423
Pàg final: 
436
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_3_423.pdf