Els Goigs de la Mare de Déu en l'antiga litúrgia catalana

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
127
Pàg final: 
132
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_127.pdf