Publicacions Rebudes

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 22
Pàg inicial: 
231
Pàg final: 
232
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_22_231.pdf