Una versió grega de nou escrits d'Arnau de Vilanova

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 8
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
127
Pàg final: 
134
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_8_127.pdf