Analecta Sacra Tarraconensia

La Biblioteca Balmes des de 1925 publica Analecta Sacra Tarraconensia que és la revista degana de les publicacions d’estudis històrics en llengua catalana. L’any 2015 Analecta Sacra Tarraconensia va complir els noranta anys del seu naixement durant els quals ha publicat més de mil dos-cents tretze estudis, en més de trenta-vuit mil pàgines en cent un volums. Analecta Sacra Tarraconensia hi han publicat treballs més de mil autors diferents, entre els quals destaquen grans aportacions dels historiadors, com Miquel Batllori, Martí de Riquer, Josep Gudiol, Pere Ginebra, Josep Trepat, Joan Serra i Vilaró, Josep Maria Madurell i Marimón, Josep Maria Coll, Heinrich Finke, Johannes Vincke, etc.

La Biblioteca Balmes ha dut a terme la posada en línea del seu catàleg amb el suport de la Diputació de Barcelona i el mecenatge de La Caixa. Podeu consultar tots els títols de la col·lecció en aquest lloc web (actualment s'estan acabant d'introduir els diferents continguts, ben aviat estaran disponibles tots els volums i articles). 

ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
Dipòsit Legal: B. 18.288-1958
ISSN  0304-4300 (ed. paper)
ISSN  2604-5273 (ed. digital)

* Els volums i articles dels últims anys no es poden descarregar del web, si hi esteu interesats els podeu comprar posant-vos en contacte amb la Bilbioteca Balmes

Llistat de totes les revistes

1965 Analecta Sacra Tarraconensia 38.1 205 pags. Descarrega núm.38.1 (*pdf)
1965 Analecta Sacra Tarraconensia 38.2 220 pags. Descarrega núm.38.2 (*pdf)
1964 Analecta Sacra Tarraconensia 37. Miscel·lània d'estudis dedicats a Barcelona Arxidiòcesi 495 pags. Descarrega núm.37 (*pdf)
1963 Analecta Sacra Tarraconensia 36.1 208 pags. Descarrega núm.36.1 (*pdf)
1963 Analecta Sacra Tarraconensia 36.2 212 pags. Descarrega núm.36.2 (*pdf)
1962 Analecta Sacra Tarraconensia 35 340 pags. Descarrega núm.35 (*pdf)
1961 Analecta Sacra Tarraconensia 34.1 216 pags. Descarrega núm.34.1 (*pdf)
1961 Analecta Sacra Tarraconensia 34.2 212 pags. Descarrega núm.34.2 (*pdf)
1960 Analecta Sacra Tarraconensia 33 297 pags. Descarrega núm.33 (*pdf)
1959 Analecta Sacra Tarraconensia 32 353 pags. Descarrega núm.32 (*pdf)
1958 Analecta Sacra Tarraconensia 31.2 220 pags. Descarrega núm.31.2 (*pdf)
1958 Analecta Sacra Tarraconensia 31.1 207 pags. Descarrega núm.31.1 (*pdf)
1957 Analecta Sacra Tarraconensia 30.1 201 pags. Descarrega núm.30.1 (*pdf)
1957 Analecta Sacra Tarraconensia 30.2 212 pags. Descarrega núm.30.2 (*pdf)
1956 Analecta Sacra Tarraconensia 29.1 209 pags. Descarrega núm.29.1 (*pdf)
1956 Analecta Sacra Tarraconensia 29.2 228 pags. Descarrega núm.29.2 (*pdf)
1955 Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó 495 pags. Descarrega núm.28 (*pdf)
1954 Analecta Sacra Tarraconensia 27 422 pags. Descarrega núm.27 (*pdf)
1953 Analecta Sacra Tarraconensia 26 352 pags. Descarrega núm.26 (*pdf)
1952 Analecta Sacra Tarraconensia 25.1 208 pags. Descarrega núm.25.1 (*pdf)
1952 Analecta Sacra Tarraconensia 25.2 216 pags. Descarrega núm.25.2 (*pdf)
1951 Analecta Sacra Tarraconensia 24.1 222 pags. Descarrega núm.24.1 (*pdf)
1951 Analecta Sacra Tarraconensia 24.2 235 pags. Descarrega núm.24.2 (*pdf)
1950 Analecta Sacra Tarraconensia 23 412 pags. Descarrega núm.23 (*pdf)
1949 Analecta Sacra Tarraconensia 22 424 pags. Descarrega núm.22 (*pdf)
1948 Analecta Sacra Tarraconensia 21 435 pags. Descarrega núm.21 (*pdf)
1947 Analecta Sacra Tarraconensia 20 285 pags. Descarrega núm.20 (*pdf)
1946 Analecta Sacra Tarraconensia 19 304 pags. Descarrega núm.19 (*pdf)
1945 Analecta Sacra Tarraconensia 18 446 pags. Descarrega núm.18 (*pdf)
1944 Analecta Sacra Tarraconensia 17 412 pags. Descarrega núm.17 (*pdf)

Pàgines