Analecta Sacra Tarraconensia

La Biblioteca Balmes des de 1925 publica Analecta Sacra Tarraconensia que és la revista degana de les publicacions d’estudis històrics en llengua catalana. L’any 2015 Analecta Sacra Tarraconensia va complir els noranta anys del seu naixement durant els quals ha publicat més de mil dos-cents tretze estudis, en més de trenta-vuit mil pàgines en cent un volums. Analecta Sacra Tarraconensia hi han publicat treballs més de mil autors diferents, entre els quals destaquen grans aportacions dels historiadors, com Miquel Batllori, Martí de Riquer, Josep Gudiol, Pere Ginebra, Josep Trepat, Joan Serra i Vilaró, Josep Maria Madurell i Marimón, Josep Maria Coll, Heinrich Finke, Johannes Vincke, etc.

La Biblioteca Balmes ha dut a terme la posada en línea del seu catàleg amb el suport de la Diputació de Barcelona i el mecenatge de La Caixa. Podeu consultar tots els títols de la col·lecció en aquest lloc web (actualment s'estan acabant d'introduir els diferents continguts, ben aviat estaran disponibles tots els volums i articles). 

ANALECTA SACRA TARRACONENSIA
Dipòsit Legal: B. 18.288-1958
ISSN  0304-4300 (ed. paper)
ISSN  2604-5273 (ed. digital)

* Els volums i articles dels últims anys no es poden descarregar del web, si hi esteu interesats els podeu comprar posant-vos en contacte amb la Bilbioteca Balmes

Llistat de totes les revistes

Pàgines