En el 50è aniversari de la immolació del fundador

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 59
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
10
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_59_5.pdf