Acta et summarium concilii ephesini in codice bacinonensi contenta

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 7
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
215
Pàg final: 
253
Idioma: 
Paraules clau: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_7_215.pdf