Alguns cognoms catalans procedents de noms de persona poc usuals o inexistents a Catalunya

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 44.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
63
Pàg final: 
98
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_44_1_63.pdf