La Asunción de Nuestra Señora, titular de la catedral de Mallorca

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
287
Pàg final: 
302
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_287.pdf