Ayer de la provincia dominicana de Aragón

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 39.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
217
Pàg final: 
255
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_39_2_217.pdf