Baptisteri romà de Tarragona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 7
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
351
Pàg final: 
356
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_7_351.pdf