Baptisterios paleocristianos de Hispania

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 40.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
209
Pàg final: 
295
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_40_2_209.pdf