Baptisterios paleocristianos de Hispania. III El lugar del bautismo

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 41.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
209
Pàg final: 
244
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_41_2_209.pdf