Bibliografia d’història de l’església als Països Catalans (2013-2014)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 88
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
1 029
Pàg final: 
1 047
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_88_1029.pdf