Bibliografia d'història de l'Església d'àmbit català

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 75
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
553
Pàg final: 
563
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_75_553.pdf