Bibliografia d'història de l'Església d'àmbit català

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 73
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
465
Pàg final: 
471
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_73_465.pdf