Bibliografia d'Història de l'Església d'àmbit català

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 72
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
525
Pàg final: 
556
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_72_525.pdf