Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. III

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 6
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
363
Pàg final: 
460
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_6_363.pdf