Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. IV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 7
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
387
Pàg final: 
496
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_7_387.pdf