Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. IX

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 13.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
245
Pàg final: 
463
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_13_2.pdf