Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. VIII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 11.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
433
Pàg final: 
584
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_11_2_0.pdf