Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. X

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 14
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
241
Pàg final: 
456
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_14_241.pdf