Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 17
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
217
Pàg final: 
396
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_17_217.pdf