Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XIII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 18
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
225
Pàg final: 
446
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_18_225.pdf