Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XIV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 21
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
193
Pàg final: 
436
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_21_195.pdf