Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 23
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
217
Pàg final: 
397
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_23_217.pdf