Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XVI

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 24.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
225
Pàg final: 
288
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_24_2_225.pdf