Bibliografia Hispànica de Ciències Històrico-Eclesiàstiques Fasc. XVII

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 27
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
161
Pàg final: 
420
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_27_161.pdf