Els bisbes auxiliars antics a Catalunya (1320-1550)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 72
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
54
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_72_5.pdf