Bulletin bibliographique pour l'Histoire de la Spiritualité catalane des XIIIe et XIVe siècles

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 27
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
117
Pàg final: 
123
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_27_117.pdf