Caresmar y Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 37. Miscel·lània d'estudis dedicats a Barcelona Arxidiòcesi
Pàg inicial: 
111
Pàg final: 
127
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_37_111.pdf