La casa de San Ignacio de Loyola en Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 30.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
329
Pàg final: 
341
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_30_2_329.pdf