Cinco capítulos del "Terç del Crestià" de Francesc d'Eiximenis, omitidos por el P. Martí en su edición de la obra

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 46. Miscel·lània Biblioteca Balmes P. Casanoves
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
265
Pàg final: 
277
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_46_265.pdf