Un còdex català retrobat (Barcelona, catedral, 2 / Segona part = Vat.Lat. 10497)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 47.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
219
Pàg final: 
228
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_47_2_219.pdf