El Concili de Nicea: la seva celebració i els seus cànons

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
227
Pàg final: 
257
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_227.pdf