El concili provincial visigòtic de Lleida en el 546

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
525
Pàg final: 
535
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_525.pdf