El concili de Tarragona de 1180: dels anys dels reis francs als de l'encarnació

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
23
Pàg final: 
43
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_0_21.pdf