Els confessionals del MS. 117 de la Biblioteca Universitària de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 65
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
7
Pàg final: 
140
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_65_7.pdf