La confraria de Montserrat dels mercaders catalans a Lisboa (Segles XVI-XVIII)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 90
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
107
Pàg final: 
130
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_90_107.pdf