Consagració d'esglésies i altars a la Catalunya medieval

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
73
Pàg final: 
82
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_73.pdf