Les constitucions sinodals de Solsona i la reforma catòlica (1630-1751)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
397
Pàg final: 
412
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_397.pdf