Crònica científica: Jornada balmesiana de debat històric sobre Jaume Balmes, Barcelona 3 de maig de 2011

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 85
Pàg inicial: 
631
Pàg final: 
682
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_85_631.pdf