Cròniques i Bibliografia

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 43.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
323
Pàg final: 
359
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_43_2_323.pdf