La custòdia de la Seu de Barcelona i les jurisdiccions civil i eclesiàstica

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 9
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
149
Pàg final: 
176
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_9_149.pdf