La desamortització eclesiàstica a Lleida (1838-1851)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
407
Pàg final: 
421
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_407.pdf