Després de la mort. L'actuació d'algunes marmessories a través d'un manual del notari barceloní Nicolau de Mediona (1437-1438)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Pàg inicial: 
281
Pàg final: 
325
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_281.pdf